STR. GŁÓWNA  |   PRZEPISY  |   INSTRUKCJA MONTAŻU  |   OFERTA

Instrukcja montażu Philipsa DAYLIGHT - Świateł dziennych

Ważne:
Przed zamontowaniem w samochodzie świateł dziennych LED Daytime prosimy przeczytać instrukcję instalacji.
Produkt objęty jest gwarancją firmy Philips, pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i według zaleceń instrukcji obsługi oraz po okazaniu oryginału faktury, na której muszą być podane data zakupu, nazwa dealera i model oraz numer produktu.
Zaleca się, aby instrukcję instalacji świateł dziennych Philips LED Daytime zawsze nosić razem z dokumentami pojazdu. Wiatła dzienne Philips LED Daytime zostały przetestowane i zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem ECE R87 w sprawie dziennych świateł pozycyjnych.

Ważne środki ostrożności:


Światła dzienne Philips LED Daytime włączają się i wyłączają automatycznie.Miejsce montażu zgodne z przepisami rozporządzenia ECE nr 48 - patrz PRZEPISY
Jak zamontować światła dzienne Philips LED Daytime:
Montaż świateł dziennych Philips LED z użyciem wsporników zatrzaskowych.

Moduł świateł dziennych LED Daytime należy włożyć do wspornika dopiero po zamontowaniu wspornika w samochodzie!
Montaż świateł dziennych Philips LED Daytime bez wsporników zatrzaskowych

Ostrzeżenie Przed podłączeniem do akumulatora świateł dziennych Philips LED Daytime, musisz koniecznie zrozumieć następujące zalecenia dotyczące okablowania:

Ważne:
Nie przerabiać wiązki lampy. Może to doprowadzić do przegrzania lub zwarcia i spowodować pożar samochodu. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikłe wskutek przeróbki wiązki lampy.

Instrukcja okablowania
Przewody dziennych świateł Philips LED Daytime należy podłączyć w następującej kolejności:

Opis powstał na podstawie: www.philips.com/automotiveBESTLOOK Sp.J. Kurowski, Stykowski
04-088 Warszawa ul. Majdańska 1 m.109
NIP: 113-272-95-95; REGON: 141494582
napisz do nas